هادی غریبی | موزیک ویدئو شیران سنگی

هادی غریبی | موزیک ویدئو شیران سنگی

info

نام اثر : موزیک ویدئو شیران سنگی | خواننده : هادی غریبی
شعر و آهنگ : هادی غریبی | تنظیم: آرمان اسماعیلی

کارگردان : رضا شه پری | گویش : بختیاری و فارسی

med gu