عباس نوذرپور | تک آهنگ دختر عمو جان

عباس نوذرپور | تک آهنگ دختر عمو جان

info

نام اثر : دخترعموجان | خواننده : باس نوذرپور
تنظیم: آرمان اسماعیلی  | کاور: را شهپری
سبک : پاپ | گویش: بختیاری

عباس نوذرپور

dl320

pakhsh online