شیر علی مردون آغاسی . دانلود اهنگ بختیاری اغاسی
نعمت الله آغاسی | شیرعلیمردون

نام اثر : شیر علی مردون

خواننده : نعمت الله آغاسی

آهنگ ساز : آهنگ بختیاری از مرحوم نعمت الله آغاسی


شیر علی مردون آغاسی . آهنگ بختیاری شیرعلیمردون از مرحوم نعمت الله آغاسی.

این آهنگ بختیاری اغاسی که در وصف علیمردان خان بختیاری از مجاهدین ایل بختیاری و از آثار حماسی بختیاری است.