غلامرضا بختیاری | آلبوم دندال

غلامرضا بختیاری | آلبوم دندال

info

نام اثر : البوم دندال ( سوگواری خوانی بختیاری ) | خواننده : غلامرضا بختیاری

سبک : سوگواری خوانی | گویش :  بختیاری

نوای نی : مهدی بهرامی آسترکی | صدابردار : ابوذر خاکی بختیاروند

دندال بختیاری

zip

dl taki