هدایت احمدپور | موزیک ویدئو بختیاری نگودیره

هدایت احمدپور | موزیک ویدئو بختیاری نگودیره

نام اثر: موزیک ویدئو نگو دیره | خواننده: هدایت احمدپور
کارگردان: هامون طاهری | تنظیم : نادر مطلبی 
ترانه: حسن شیخ رباط  و فاطمه صالحی