دانلود آهنگ قاسم فاضلی شاد عروسی بختیاری جدید 98
دانلود آهنگ قاسم فاضلی شاد عروسی با توشمال نوروز ۹۸

نام اثر : اجرای عروسی نوروز 98

خواننده : قاسم فاضلی

آهنگ ساز : نوای کرنا اسماعیل عبدالله پور


دانلود آهنگ قاسم فاضلی. این آهنگ شاد عروسی با توشمال بصورت دستمال بازی کامل است.

نوازنده کرنا اسماعیلی عبدالله پور. این آهنگ بختیاری مخصوص دستمال بازی و جشن بختیاری می باشد.