بهروز دهداری | آلبوم خال مینه چونه

بهروز دهداری | آلبوم خال مینه چونه

info

نام اثر: آلبوم خال مینه چونه | خواننده : بهروز دهداری

سبک : جشن | گویش: بختیاری

شماره تماس جهت اجرای جشن: ۰۹۳۵۳۳۱۱۱۳۶

بهروز دهداری

zip